Tjänster

Själavärme

Reikihealing

Reiki är en uråldrig japansk behandlingsmetod vid exempelvis stress och smärta, men är även effektiv i många andra sammanhang. Reiki ger djup avslappning, vilket löser upp såväl fysiska som mentala spänningar. Kroppen och psyket får då möjlighet att återhämta sig och använda sin energi till att läka sig själv. Reiki är stärkande och helande på alla nivåer, och anpassar sig till mottagarens behov. Detta kan även uföras på distans.

Reiki klassas av skatteverket som friskvård.Kristalläsning

Kristaller och stenar har sen urminnes tider använts för att tillföra magi, medvetandegöra och hela. Uppfattningen är att alla stenar och kristaller har olika frekvenser som påverkar oss omedvetet eller undermedvetet. Detta gör stenar och kristaller till fantastiska verktyg för vårt personliga växande och självförverkligande . I en kristalläsning väljer du intuitivt de stenar som är helande för dig. Du får också med dig olika metoder för hur stenarna ska fortsätta stödja dig i din utveckling.

Andlig vägledning

Jag tar kontakt med andevärlden enlligt dina önskemål. Det kan vara någon på andra sidan som har ett särskilt meddelande till dig, eller kanske du vill kontakta din andliga guide för vägledning. Jag använder mig bl.a. av pendel och/eller orakelkort. Detta kan även utföras på distans över mejl eller telefon.